Privacyverklaring Club-HW.

Club-HWW

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Club-HW. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Club-HW mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de Club-HW-website bezoeken of gebruiken. De Club-HW is geen vereniging echter een samenwerkingsverband tussen diverse clubs om de schietsport, en met name het onderdeel Historisch Wapen, in gezamenlijk verband als onderlinge wedstrijden uit te voeren.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1De Club-HW verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a.zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd of een andere activiteit die de Club-HW aanbiedt;
b.zich aanmeldt voor een wedstrijd/competitie van de Club-HW;
c.een formulier invult voor enige Club-HW-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Club-HW op te nemen.

1.2De Club-HW verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a.naam;
b.voornaam;
c.e-mailadres;
d.telefoonnummer;
e.verenigingscode;
f.verenigingsnaam;
g.dag van de wedstrijd;
h.tijd van de wedstrijd;
i.disciplinesoort;

1.3De Club-HW kan deze gegevens gebruiken om:
a.verzoeken van u in behandeling te nemen;
b.u in te schrijven voor deelname aan een wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Club-HW;
c.de dienstverlening aan u te verbeteren;
d.de website van de Club-HW te optimaliseren;
e.contact met u op te nemen of te onderhouden;
f.een aanvraag voor een dienst van de Club-HW aan u in behandeling te nemen.

2.INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1U kunt contact opnemen met het Club-HW via e-mail aan clubhw.info@gmail.com voor:
a.meer informatie over de wijze waarop de Club-HW persoonsgegevens verwerkt;
b.vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c.inzage in de persoonsgegevens die de Club-HW met betrekking tot u verwerkt;
d.het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Club-HW.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1De Club-HW zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2De Club-HW zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1De Club-HW zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Club-HW daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.